fbpx

Naša priča

 

tradicija vinogradarstva i vinarstva na otoku Hvaru stara je 2400 godina i smatra se jednom od najstarijih lokacija u svijetu na kojima se ona i danas njeguje

 

Hvar Hills

Hvar Hills je tvrtka osnovana 1991. godine i vlasnik je jednog od najvećih otočnih vinograda na Mediteranu. Na zemljištu od 242ha vinograd trenutno zauzima 30ha. U proteklih 10 godina melioracijom krša je zasadjeno 150.000 trsova vinove loze, od kojih na autohtone sorte Plavac mali otpada 80%, a preostalih 20% na Bogdanušu. Nalazi se na južnoj padini otoka Hvara na lokalitetu Poljica, gdje zbog izražene inklinacije i kamena iz kojeg loza duboko raste ima trostruku insolaciju: sunce, kamen i more. Sve agrotehničke radnje se obavljaju isključivo ručno – od rezidbe do berbe, te je takodjer zadržan i tradicionalni način uzgoja bez armature, gdje račvasti oblik trsa plavcu osigurava dovoljnu prozračnost i iskorištavanje svjetla.

TRADICIJA

Tradicija proizvodnje groždja i vina na otoku Hvaru datira iz 385. godine prije Krista, kada su Grci s otoka Paros u Egejskom moru doplovili do današnjeg Starog Grada i osnovali koloniju Pharos. Duga i sigurna starogradska uvala te 600ha plodnog polja bili su ključni razlog da se tu nastane i osnuju svoju koloniju. Povijesno gledano tradicija vinogradarstva i vinarstva na otoku Hvaru stara je 2400 godina i smatra se jednom od najstarijih lokacija u svijetu na kojima se ona i danas njeguje.

TLO

Suho i škrto tlo s kamenom površinom dubine 20 centimetara, gdje je korijen biljke položen na 80 centimetara od površine te je samim time zaštićen od pretjerane izloženosti suncu.

KLIMA

Najsunčaniji hrvatski otok s godišnjim prosjekom od 2726 sunčanih sati i temperaturom od 16,5C. Pogodan položaj vinograda na vrhu brežuljka izložen vjetrovima.

GROŽDJE

Visoke sladivosti s prinosom izmedju 0,5 i 0,75kg po trsu, listovima zaštićeno od direktnog udara sunca čime štiti svoju potpunu kakvoću.