fbpx

Cilj projekta „ZNAKOVI KVALITETE – Hrvatska kvaliteta za proizvode Društva“ je uvođenje znakova kvalitete (Hrvatska kvaliteta) za proizvode Društva što će pomoći u optimizaciji poslovanja Društva, a ujedno doprinijeti poslovnom rastu i konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu. Ciljne skupine koje će biti obuhvaćene projektnim aktivnostima su djelatnici Društva, trenutni i budući korisnici usluga Društva i šira zajednica unutar koje Društvo posluje.

Naziv projekta: ZNAKOVI KVALITETE – Hrvatska kvaliteta za proizvode Društva; KK.03.2.1.11.0002

Naziv korisnika: Hvar Hills d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 65.000,00 HRK

EU sufinanciranje projekta: 65.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 1.1.2019. – 30.06.2019.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost društva Hvar Hills d.o.o.